Samantha Sotos

My Account
Doin' It Like The Ancients

Doin' It Like The Ancients

Democracy and justice.

 

Original Backdrop Photo: Michelle Young, Lantern Studio
Assistant: Sotiria Karasiotou